Przysłówki częstotliwości (Příslovce vyjadřující četnost)

chwila - chwile

godzina - godziny

dzień - dni

tydzień - tygodnie

miesiąc - miesiące

rok - lata

kiedy?

(kdy?)

w + miejscownik liczby pojedynczej

(w+ 6. pád jednotného čísla)

w przyszłym roku

w przyszłym miesiącu

w przyszłym tygodniu

w + biernik liczby pojedynczej

(w + 4.  pád jednotného čísla)

w przyszły wtorek / czwartek / piątek

za + biernik

(w + 4.  pád )

za godzinę

za chwilę

za moment

za tydzień

za miesiąc

za rok

za + liczebnik 2, 3, 4+ biernik liczby mnogiej

(za + číslovka 2, 3, 4 + 4.  pád množného čísla)

 

za godzinę

za 2 godziny

za 3 godziny

za 4 miesiące

za dwa lata

za + liczebnik 5, 6, 7, 8, 9, 10 + dopełniacz liczby mnogiej

(za + číslovka  5, 6, 7, 8, 9, 10 + 2. pád množného čísla)

za 5 godzin

za 5 tygodni

za 5 lat

 

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 6:21 PM