Gramatyka

Nie tylko w odpowiedzi na pytanie: Kiedy masz urodziny/imieniny? nazwa miesiąca i liczebnik w dacie zawsze jest w dopełniaczu.

(Nejen při odpovídání na otázku: „Kiedy masz urodziny?“ název měsíce a číslovka v datu je vždy v 2. pádu.)

 

Mam urodziny pierwszego maja.

 

Tomek ma urodziny piątego grudnia.

 

Zofia ma urodziny trzydziestego czerwca.

 

Uwaga!

Luty odmienia się jak przymiotnik (obecnie już nie jest używany, oznaczał mocny, tęgi), dlatego jego dopełniacz ma postać „lutego":

(Luty se skloňuje jako přídavné jméno, kdysi znamenal silný, pořádný, a proto 2. pád má tvar „lutego"

Walentynki są czternastego lutego

 

 

Kiedy masz urodziny/imieniny ?

- ego

Nazwa miesiąca - a

(Name of a month)

pierwszego

 

stycznia

 

drugiego

 

marca

 

dziesiątego

 

kwietnia

 

piętnastego

 

listopada

 

dwudziestego piątego

 

sierpnia

 

UWAGA!!! Zapamiętaj!!!

siedemnastego

 

 

lutego

 

Last modified: Friday, 10 November 2017, 8:31 AM