Wstęp (Ievads)

Jak się uczyć? 

Polski alfabet składa się z 35 liter, z czego trzy - "q", "v", "x" stosowane są tylko w wyrazach obcego pochodzenia.

Siedem liter stanowią samogłoski: "a", "e", "i", "o", "ó", "u", "y".

Pozostałe litery alfabetu to spółgłoski.

Ponadto jest dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diaktrycznych: "ą", "ę" ,"ć", "ź", "ń", "ś" ,"ó", "ł", "ż".

Dwuznak to połączenie dwóch liter w celu oznaczenia jednej głoski.

W języku polskim istnieje 7 dwuznaków: "ch", "sz", "cz", "dz", "dź", dż", "rz".

Słuchaj brzmienia dwuznaków i powtarzaj za lektorem.

Zwracaj uwagę na połączenia liter, z jakich powstały.

Zauważ, że dwuznaki: "ch", "rz", wymawia się tak samo jak litery: "h", "ż". Podobnie, nie ma żadnej różnicy w wymowie liter "u" i "ó".


(Kā mācīties?

Poļu alfabēts sastāv no 35 burtiem, no kuriem q,v,x tiek lietoti tikai svešvalodu izcelsmes vārdos.

Septiņi burti ir patskaņi:  a, e, i, o, ó, u, y.

Pārējie burti  ir līdzskaņi.

Vēl ir deviņi burti, kas ir izveidoti ar diakritiskām zīmēm( kā rakstīts): ą, ę, ć, ź, ń, ś, ó, ł, ż.

Divburts ir divu burtu savienojums ar mērķi, lai apzīmētu vienu skaņu.

Poļu valodā ir 7 divburti: ch, sz, cz, dz, , , rz.

Klausies, kā skan divburti un atkārto pēc lektora. 

Pievērsi uzmanību burtu savienojumam, no kurām izveidots divburts.

Ievēro, ka divburti ch, rz jāizrunā tā pat, kā h, ż. Līdzīgi arī nav nekādas atšķirības burtu u un ó izrunā.)Last modified: Friday, 4 May 2018, 9:20 AM