Gramatyka (Gramatika)

Zaimki osobowe. Wprowadzenie.  

(Personu vietniekvārdi. Ievads.)

Zaimek - niezależna część mowy, której głównym zadaniem jest zastąpienie niektórych innych słów w zdaniu. Zaimki osobowe wskazują na ludzi, inne zwierzęta, przedmioty, zjawiska, pojęcia.   

(Vietniekvārds - neatkarīga runas daļa, kuras galvenais uzdevums ir aizstāt kādu no citiem vārdiem teikumā. Personu vietniekvārdi norāda uz cilvēkiem, citiem dzīvniekiem, objektiem, notikumiem, jēdzieniem.)

Przykłady zaimków: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one.  

(Personu vietniekvārdu piemēri: es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas. Poļu valodā ir vietniekvārds „ono”, kuru latviski atsevišķi netulko, jo latviešu valodā nav nekatrās dzimtes, ir vai nu „viņš”, vai „viņa”.)

Wśród zaimków osobowych znajdują się 3 rodzaje: w liczbie pojedynczej - on (męski), ona (żeński)    ono (nijaki), w liczbie mnogiej – oni (męskoosobowy), one (niemęskoosobowy).   

(Personu vietniekvārdiem poļu valodā ir 3 dzimtes: vienskaitlī - vīriešu dzimte, sieviešu dzimte un nekatrā dzimte, daudzskaitlī - vīriešu personu dzimte un pārējo vārdu kopdzimte.)

Zamiast słów: mężczyzna, chłopiec, kot, stół statek możemy użyć zaimka osobowego on.  

(Aizvietojot vārdus - cilvēks, zēns, kaķis, galds, kuģis -, mēs varam izmantot vietniekvārdu „viņš”.)

Aby zastąpić słowa: kobieta, dziewczyna, krowa, twarz, głowa, łódź należy użyć zaimka osobowego ona   

(Lai aizvietotu vārdus - sieviete, meitene, govs, seja, galva, laiva -  varam izmantot vietniekvārdu „viņa”.)

Zamiast zaimka osobowego ono można użyć słów: dziecko, dziewczę, ciele, krzesło.  (Personu vietniekvārdu „ono” lieto, piemēram, lai aizvietotu augstākminētos poļu vārdus.)

Stosowanie czasownika nie zawsze wymaga użycia zaimka osobowego, na przykład: „Ja uczę się ...” lub „uczę się ...” - obie formy są poprawne, ale druga jest znacznie częściej używana.    

(Darbības vārda izmantošanā ne vienmēr nepieciešams lietot personu vietniekvārdu, piemēram, var teikt: "Es mācos  ..." vai "mācos ..." - abi veidi ir pareizi, bet otro izmanto biežāk.)


OSOBY CZASOWNIKA

liczba pojedyncza

(vienskaitlis)

liczba mnoga

(daudzskaitlis)

                   1.    ja  

                1.    my

                   2.    ty

                2.    wy (panowie, panie, państwo)

                   3.    on   (pan)

                          ona (pani)

                          ono (dziecko)

                3.   oni (on + on, on + ona, on + ono)

                      one (ona + ona, ona + ono, ono + ono)


 

Legaumē!

pan + pan = panowie

pani + pani = panie

pan + pani = państwo

panowie + panie = państwo


Zaimki zastępują nazwy osób, rzeczy i zwierząt. Poniżej przedstawiamy przykłady użycia zaimków.   

(Vietniekvārdi aizstāj cilvēku, lietu un dzīvnieku nosaukumus. Zemāk ir piemēri vietniekvārdu izmantošanai.)


 

To jest kot. On jest czarny.
To jest cytryna Ona jest żółta.
To jest pies. On jest duży.
To są żaby. One są zielone.
To jest dziecko. Ono jest małe.

To są panowie. Oni są wysocy.  

Tata

on

rodzaj męski (vīriešu dzimte)

Mama

ona

rodzaj żeński (sieviešu dzimte)

Dziecko

ono

rodzaj nijaki (nekatrā dzimte)


Last modified: Wednesday, 26 July 2017, 10:29 AM