U mnie, u was ... (Pie manis, pie jums ... )

Czasownik "mieć"

(Darbības vārds „piederēt”=”man ir”)

Używając czasownika „mieć” możemy zapytać o imię i nazwisko, wiek oraz o  informacje o posiadaniu czegoś. W trzeciej osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego dodajemy literę „j”.

(Izmantojot  darbības vārdu "mieć ", mēs varam pajautāt vārdu un uzvārdu, vecumu un informāciju par kaut ko. Trešajā personā daudzskaitlī tagadnē darbības vārdā parādās burts "j".)                       

 

Liczba pojedyncza

(vienskaitlis)

Liczba mnoga

(daudzskaitlis)

Pytania

(Jautājumi)

Przeczenia

(Noliegums)

1. ja mam

1. my mamy

Czy ja mam?

Nie mam.

2. ty masz

2. wy macie

Czy ty masz?

Nie masz.

3. on, ona, ono ma

 

3. oni, one mają

 

Czy on ma?

Czy ona ma?

Czy oni mają?

Nie ma.

Nie mają.

       
 Przykłady zastosawania czasownika "mieć": 
(Darbības vārda "mieć " izmantošanas piemēri:) 
 
                  

Twierdzenia

(Apgalvojums)

Pytania

(Jautājumi)

Przeczenia

(Noliegums)

Ja mam komputer.

Czy ja mam komputer?

Ja nie mam komputera.

Ty masz komputer.

Czy ty masz komputer?

Ty nie masz komputera.

On ma komputer.

Ona ma komputer.

Ono ma komputer.

Czy on ma komputer?

Czy ona ma komputer?

Czy ono ma komputer?

On nie ma komputera.

Ona nie ma komputera. 

Ono nie ma komputera.

My mamy komputer.

Czy my mamy komputer?

My nie mamy komputera.

Wy macie komputer.

Czy wy macie komputer?

Wy nie macie komputera.

Oni/one mają komputer.

Czy oni mają komputer?

Oni nie mają komputera.

    

Last modified: Wednesday, 26 July 2017, 10:45 AM