Nazywam się .... (Mani sauc ...)

Liczba pojedyncza (vienskaitlis)

Liczba mnoga (daudzskaitlis)

1. Ja  nazywam się.

1. My nazywamy się.

2. Ty  nazywasz się.

2. Wy nazywacie się.

3.  On, ona,  ono  nazywa się.

3. Oni, one  nazywają się.


Last modified: Tuesday, 25 July 2017, 11:59 AM