Odmiana czasownika "być" (Darbības vārda „būt” )

Odmiana czasownika „być” jest bardzo ważna w nauce języka polskiego. Jeśli będziemy już go znali, to nie tylko ułożymy swoje pierwsze poprawne zdanie po polsku, ale zbudujemy też solidny fundament pod dalszą owocną naukę.

(Darbības vārda „būt” locījumi poļu valodā ir ļoti svarīgi. Ja mēs tos zinām, tad mēs ne tikai veidojam pareizus teikumus poļu valodā, bet arī veidojam stabilu pamatu veiksmīgai mācīšanai.)

No więc zaczynamy! Odmiana czasownika „być” (oraz  każdego innego czasownika) zaczyna się od wypisania osób, które na pewno doskonale pamiętacie.

(Tātad, sākam! Darbības vārda „būt” locīšana (un jebkura cita darbības vārda) sākas ar cilvēku sarakstu, kurus, protams, atceraties perfekti.)

Na czarno wypisałam Wam osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej (wymowa w lekcji pierwszej), na zielono odmieniony jest czasownik „być”.

(Melnrakstā jums ierakstīju personas vienskaitlī un daudzskaitlī (izruna pirmājā lekcijā,), ar zaļo  ir darbības vārda „būt” locījums.)Liczba pojedyncza (vienskaitlis)

ja (es)

jestem (es esmu...)

ty (тu)

jesteś (tu esi...)

on (viņš)

jest (viņš ir...)

ona (viņa)

jest (viņš ir...)

ono (nekatrā dzimte)

jest (...)

Liczba mnoga (daudzskaitlis)

my (mēs)

jesteśmy (mēs esam...)

wy (jūs)

jesteście (jūs esat...) 

oni (viņi)


one (...)


są (viņi ir...)

Przykład (Piemēri)

Twierdzenie (Apstiprinājums)

Pytanie (Jautājums)

Odpowiedź (Atbilde)

Ona jest piękna.

(Viņa ir skaista.)

Czy ona jest piękna?

(Vai viņa ir skaista?)

Tak, ona jest piękna.

(Jā, viņa ir skaista.)


Nie, ona nie jest piękna.

(Nē, viņa nav skaista.)

Oni bogaci.

(Viņi ir bagāti.)

Czy oni bogaci?

(Vai viņi ir bagāti?)

Tak, oni bogaci.

(Jā, viņi ir bagāti.)


Nie, oni nie bogaci.(Nē, viņi nav bagāti.)

Jestem wysoka.


(Es esmu liela.)

Czy ty jesteś wysoka?

(Vai tu esi liela?)

Tak, jestem wysoka.

(Jā, es esmu liela.)Nie jestem wysoka.

(Es neesmu liela.)

My jesteśmy miłe.

(Mēs esam jauki.)

Czy jesteście miłe?

(Vai jūs esat jauki?)

Tak, jesteśmy miłe.

(Jā, mēs esam jauki.)


Nie jesteśmy miłe.


(Mēs neesam jauki.)

Last modified: Tuesday, 25 July 2017, 2:37 PM