Przedmioty szkolne (mācību priekšmeti)

matematyka (matemātika)  

 geografia (ģeogrāfija)

chemia  (ķīmija)

fizyka (fizika)

muzyka  (mūzika) 

plastyka (tēlotājmāksla)

wychowanie fizyczne (fiziskā izglītība)

   

biologia (bioloģija)

historia  (stāsts) 

 

religia (reliģija)

język angielski (angļu)

   

język niemiecki (vācu)
 
język rosyjski (krievu)
 
język polski (poļu valoda)
Last modified: Thursday, 27 July 2017, 10:29 AM