Kto to jest? (Kas tas ir?)

Kto to jest?   (Kas tas ir?)

Pytanie odnosi się tylko do ludzi.
(Jautājums attiecas tikai uz cilvēkiem.)

Kto to jest?  To jest pani Ewa Kowalska. (Tā ir Kovaļskas kundze.)
Kto to jest?    To jest nauczycielka matematyki. (Tā ir matemātikas skolotāja.)
Kto to jest?   To jest pan dyrektor. (Tas ir direktors.)

           

     

      

Last modified: Thursday, 27 July 2017, 12:21 PM