Czy to jest? (Vai tā ir?)

Czy to jest ...? (Vai tā ir?)
Tak, to jest ... . (Jā, tas ir... .)
Nie, to nie jest ... . To jest ... . (Tas ir ... . Nē, tas nav ... .)
  
Czy to jest plecak?  (Vai tā ir mugursoma?) Tak, to jest plecak. (Jā, tā ir mugursoma.)

Czy to jest pióro? (Vai tā ir pildspalva?)

Nie, to nie jest pióro. (Nē, tā nav pildspalva)

            

                    

Last modified: Thursday, 27 July 2017, 12:25 PM