Czas ( Laiks)

Oficjalnie podajemy godziny z zakresu od 0 do 24.

(Oficiāli nosaka laiku diapazonā no 0 līdz 24.)

Godziny pełne: (Pilnas stundas)

Rano (Rīts)

Która jest godzina? (Cik ir pulkstenis?)

Jest piąta. (Ir pieci.)

Wieczorem (Vakarā)

Która jest godzina? (Cik ir pulkstenis?)

Jest siedemnasta. (Ir septiņpadsmit.)

"Po"

Która jest godzina? (Cik ir pulkstenis?)

Piętnaście po dwunastej. (Piecpadsmit pāri divpadsmitiem.)

„ZA”

Która jest godzina? (Cik ir pulkstenis?)

Za pięć dwunasta (Bez piecām divpadsmit)

Która jest godzina? (Cik ir pulkstenis?)

Za dwadzieścia dwunasta. (Bez divdesmit divpadsmit)

Która jest godzina? (Cik ir pulkstenis?)

Za pięć trzecia. Za pięć piętnasta. (Bez piecām trīs. Bez piecām piecpadsmit.)

„WPÓŁ”

Która jest godzina ? (Cik ir pulkstenis?)

Wpół do dwunastej. (Pusdivpadsmit.)

Last modified: Friday, 28 July 2017, 12:47 PM