Pamiętaj! (Iegaumē)

Nazwy dni tygodnia w języku polskim piszemy małą literą.

(Nedēļas dienu nosaukumus poļu valodā raksta ar mazajiem burtiem.)


 Czasownik lubię łączy się z biernikiem.

(Darbības vārdu „mīlu” lieto kopā ar akuzatīvu.)


Ostatnia modyfikacja: Monday, 31 July 2017, 13:37 PM