Wstęp (Ievads)

W tej lekcji poznamy czasowniki związane z różnymi czynnościami, które robimy w ciągu dnia, z typami odmiany czasowników, przysłówkami częstotliwości: zawsze, zwykle, często, czasami, nigdy.

Lekcję rozpocznij od zapoznania się z nowymi czasownikami w 1 osobie liczby pojedynczej. Po wysłuchaniu dialogu, zwróć uwagę na nowe czasowniki związane z różnymi czynnościami, które wykonujemy każdego dnia.  W części gramatycznej zwróć uwagę  na  grupy odmian czasowników w języku polskim.

(Šajā lekcijā mēs mācāmies darbības vārdus, kas saistīti ar dažādām darbībām, ko mēs darām dienas laikā, ar darbības vārdu konjugēšanas veidiem, apstākļa vārdiem: vienmēr, parasti, bieži, dažreiz, nekad.

Sāciet lekciju, iepazīstoties ar jauniem darbības vārdiem 1. personā vienskaitlī („es”). Klausoties dialogu, pievērsiet uzmanību jaunajiem darbības vārdiem, kas saistīti ar dažādām darbībām, ko darām dienas laikā. Gramatiskajā daļā pievērsiet uzmanību darbības vārdu konjugēšanas veidiem poļu valodā.)


Last modified: Thursday, 19 October 2017, 10:37 AM