Strony świata (Debespuses )

N Nord PÓŁNOC (ZIEMIEĻI)

Na północy. (Ziemeļos.)

S South POŁUDNIE (DIENVIDI)
Na południu. (

Dienvidos.

)
E East WSCHÓD (AUZTRUMI)
Na wschodzie. (Austrumos.)
W West ZACHÓD (RIETUMI)
Na zachodzie. (Rietumos.)
Last modified: Friday, 20 October 2017, 10:50 AM