Wstęp (Ievads)

W lekcji tej nauczysz się opisywać wygląd i charakter ludzi. W części gramatycznej zapoznasz się z końcówkami narzędnika liczby pojedynczej i mnogiej  przymiotników oraz rzeczowników.

Lekcję rozpocznij od wysłuchania dialogu, zwróć uwagę na nowe słownictwo związane z wyglądem i charakterem ludzi, szczególne na sposób tworzenia przymiotników, które dostosowują się rodzajem do rzeczownika. Zwróć uwagę na pytanie o wygląd. Następnie przejdź do części gramatycznej, zapoznaj się z końcówkami narzędnika liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i przymiotników, z formami zaimka osobowego w narzędniku. 


Šajā lekcijā iemācīsies aprakstīt cilvēku raksturu un izskatu. Gramatikas daļā iepazīsies ar īpašības  un lietvārdu vienskaitlī un daudzskaitlī  galotnēm.

Lekcija sāksies ar dialoga noklausīšanos, pievērs uzmanību jauniem vārdiem, saistītiem ar cilvēku  izskatu un raksturu, it īpaši veidojot īpašības vārdus, kas pielāgojas lietvārda tipam. Pievērsiet uzmanību jautājumiem par izskatu. Tālāk pārejiet uz gramatikas daļu, iepazīstaties ar vienskaitļa un daudzskaitļa lietvārdu un īpašību vārdu galotnēm ar vietniekvārdu formām. Veic vingrinājumus.


Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 11:18 AM