Mianownik liczby pojedynczej i mnogiej. Odmiana przymiotnika ( Īpašības vārda vienskaitļa un daudzskaitļa locīšana.)

Mianownik liczby pojedynczej i mnogiej. Odmiana przymiotnika

(Īpašības vārda vienskaitļa un daudzskaitļa locīšana.)


W mianowniku liczby pojedynczej przymiotniki rodzaju męskiego mają końcówki „- y” (po tematach twardych) oraz „–i” ( po tematach miękkich) oraz zakończonych na spółgłoski „k” i „g”).

W rodzaju żeńskim występuje jedna końcówka „-a”; w rodzaju nijakim mianownik ma końcówkę „-e”.

Mianownik liczby mnogiej przymiotników określających rzeczowniki męskie osobowe ma końcówki „-i”, „-y”. Przed tymi końcówkami po tematach twardych występują wymiany spółgłoskowe: wysoki- wysocy, mądry- mądrzy.

Mogą też pojawiać oboczności samogłoskowe: wesoły - weseli. Wszystkie pozostałe przymiotniki mają końcówkę „-e”. 


(Vienskaitlī vīriešu dzimtes īpašības vārdiem ir galotnes „- y”

 (pēc cietiem burtiem)  un "-i" (pēc  mīkstiem burtiem un kuri beidzas  ar līdzskaņiem "k" un "g").

Sieviešu dzimtē ir galotne „-a”,  bet nekādā dzimtē  ir galotne "-e".)

Daudzskaitlī

Nominatīvā daudzskaitlī  īpašības vārdi, kas apraksta vīriešu personu lietvārdus, beidzas ar "-i", "-y". Pirms šīm galotnēm notiek līdzskaņu mija: wysoki- wysocy, mądry- mądrzy. Papildus var notikt arī patskaņu mija: wesoły- weseli. Visiem pārējiem īpašības vārdiem ir galotnes "-e".)


Jaki on jest?

(Kāds viņš ir?)


rodzaj męski

(Vīriešu dzimte)


Jaka ona jest?

(Kāda viņa ir?)


Rodzaj żeński

(Sieviešu dzimte)

Jakie ono jest?

(Kāds ir tas?)

Rodzaj nijaki

(Nekāda dzimte)

Jacy oni są?

(Kādi viņi ir?)


Rodzaj męskoosobowy

(Vīrišķīgas personības dzimte)

Jakie one są?

(Kādas viņas ir)
On jest wysoki.

(Viņš ir garš.)


On jest mądry.

(Viņš ir gudrs.)


On jest inteligentny.

(Viņš ir inteliģents.)


Końcówki: "-i”- gdy temat kończy się na „k” lub „g”, „y

(galotne:

-„ikad tēma beidzās uz „k” vai „g”, i -„y”)

Ona jest wysoka.

(Viņa ir gara.)


Ona jest mądra.

(Viņa ir gudra.)


Ona jest inteligentna.

(Viņa ir inteliģenta.)


Końcówka  „-a"


 

(galotne - -a)

Ono jest małe.

(Tas ir mazs.)


Ono jest mądre.

(Tas ir gudrs.)


Ono jest piękne.

(Tas ir skaists.)


Końcówka „-e

(galotne „-e”)

Oni wysocy.

(Viņi it augsti.)


Oni mądrzy.

(Viņi ir gudri.)


Oni inteligentni.

(Viņi ir inteleģenti.)


Końcówki „y” lub „i

(galotnes „-y” lub -„i”)

One wysokie.

(Viņas ir augstas.)


One mądre.

(Viņas ir gudras.)


One inteligentne.

(Viņas ir inteleģentas.)


Końcówka „e

(galotne

„-e”)

Warto zapamiętać:

(Vērts iegaumēt)


wysoki - wysocy (augsts - augsti)

mądry - mądrzy (gudrs - gudri)

stary - starzy (vecs - vecaks)

polski - polscy (poļu)

cichy - cisi (kluss - klusie)

wesoły - weseli (jautrs - jautrie)

Narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej przymiotników

(Īpašības vārdu vienskaitļī un daudzskaitļī locišāna.)

Narzędnik (z kim? z czym?)

(Vārdu ar kuru? ar ko?  locišāna.)


Form narzędnika używamy w odpowiedzi na pytanie: Jakim on jest człowiekiem? Jaką ona jest żoną?

(Paņemieni, kuru mēs izmantojam, atbildot uz jautājumu, kāds viņš ir? kāda ir viņa sieva?)

Narzędnik liczby pojedynczej w rodzaju męskim i nijakim ma końcówkę  „- ym” po tematach twardych i „-im” po tematach miękkich i zakończonych na spółgłoski „k”, „g”.

W rodzaju żeńskim występuję końcówka –„ą”. Narzędnik liczby mnogiej ma końcówki „- imi”, „ymi

(Vienskaitļī  vīriešu un nekāda  dzimtē galotne ir "- ym", pēc cietiem burtiem un "-im" pēc mīkstiem burtiem, kas beidzas ar "k", "g" līdzskaņiem. Sieviešu dzimtē ir galotne  "ą". Daudzskaitļī ir galotne "- imi", "ymi".) 

Przymiotniki

(Īpašības vārdi)

 

Rodzaj męski

(Vīriešu dzimta)

Rodzaj żeński

(Sieviešu dzimta) 

Rodzaj nijaki

(Nekāda dzimte)

Rodzaj męskoosobowy

Rodzaj niemęskoosobowy

(Vīrišķīgas personības dzimte)

 

-ym

 po k, gim

Przykład

dobrym

wysokim

 

jakim?

(-ym

 

pēc k,g – im

 labam

augstam

 kādam?)

-ą

 

 

Przykład

 dobrą

wysoką

 

jaką?


-ym

 

 

Przykład

po k, g

im

dobrym

wysokim

 jakim?

(- ą

laba

augsta

 kada ?)

-ymi

 

-imi

 

 

 

 

Rzeczowniki

Kto?

(Lietvārdi kas)

-em

panem

chłopcem

(-em

vīrietim

puikam)

-ą

-em

dzieckiem


(- em

bērnu)

-ymi

Jaki mężem jest Robert? Robert jest dobrym i pracowitym mężem.

(Kads vīrs ir Roberta? Roberts ir labs un strādīgs vīrs.)

Jaką studentką jest Ewa? Ewa jest bardzo dobrą studentką.

(Kāda studente ir Evija? Evija ir ļoti laba studente.)

Jakim dzieckiem jest Filip? Filip jest mądrym dzieckiem.

(Kāds bērns ir Filips? Filips ir gudrs bērns.)

Jakimi oni są studentami? Oni są ambitnymi studentami. 

(Kādi stundenti viņi ir? Viņi ir ambiciozi studenti.)


Zaimki osobowe w narzędniku

(Personas vietniekvārdu locišana.)


Mianownik

(Vārds.)

ja

(es)

ty

(tu)

on

(viņš)

ona

(viņa)

ono

(viņi)

my

(mēs)

wy

(Jūs)

oni

(viņi) 

one

(viņas)

Narzędnik

(Locijums.)

mną

tobą

nim

nią

nim

nami

wami

nimi

nimi

Lubię z nim grać w piłkę.

(Man patīk spēlēt ar viņu bumbu.)

Myślę, że z nimi pojadę w góry.

(Es domāju ka braukšu ar viņiem kalnos.)


Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 12:16 PM