Wstęp (Ievads)

Jak się uczyć?

(Kā mācīt?)

W lekcji tej dowiesz się, jak nazywają się różne typy budynków w mieście, pomieszczeń w domu, nazwy mebli i przedmiotów. W części gramatycznej zapoznasz się z przyimkami przestrzennymi. Lekcje rozpocznij od wysłuchaniu dialogu, zwróć uwagę na nowe słownictwo, wysłuchaj i sporządź kolejne fiszki. W części gramatycznej zapoznaj się z rodzajami przyimków, zwróć uwagę na to z jakimi przypadkami się łączą. Wykonaj ćwiczenia, aby utrwalić nowe słownictwo i struktury gramatyczne.

(Šajā nodarbībā Jūs uzzināsiet, kādi ir dažādi ēku veidi pilsētā, mājas telpas, mēbeļu un priekšmetu nosaukumi. Gramatikas sadaļā Jūs uzzināsiet telpiskos prievārdus. Sāciet nodarbību, noklausoties dialogu, pievērsiet uzmanību jaunajam vārdu krājumam, klausieties un izveidojiet kārtējus špikerus. Gramatikas sadaļā iepazīstieties ar prievārdu veidiem un pievērsiet uzmanību gadījumiem, ar kuriem tie ir saistīti. Izpildiet vingrinājumus, lai nostiprinātu jaunu vārdu krājumu un gramatisko struktūru.)


Gramatyka:  przyimki przestrzenne, przymiotniki określające cechy przedmiotów

(Gramatika: telpiskie prievārdi, īpašības vārdi, kuri nosaka priekšmetu pazīmes.)

Słownictwo:  nazwy części domu, pomieszczeń w domu

(Vārdu krājums: mājas daļu nosaukumi, telpas mājā.)

Komunikacja: Chciałabym mieszkać w ….Mieszkam w …..

(Saziņa: Es gribētu dzīvot ... Es dzīvoju ... .)






Last modified: Monday, 23 October 2017, 10:53 AM