Wstęp (Ievads)

Zakupy

(Pirkumi)

Podczas lekcji poznamy zwroty używane podczas robienia zakupów. Dowiemy się jak zapytać o cenę towaru i o walutę polską. Omówimy poszczególne działy centrum handlowego. Zaczniemy od najczęściej odwiedzanego, czyli działu spożywczego.

(Lekcijas laikā mēs iemācīsimies lietot frāzes, ko izmanto iepirkšanās laikā.  Mēs iemācīsimies, kā pajautāt par preču cenu un Polijas valūtu. Mēs apspriedīsim katru tirdzniecības centra nodaļu. Mēs sāksim ar visvairāk apmeklēto pārtikas nodaļu.)

W części gramatycznej poznamy końcówki mianownika liczby mnogiej rzeczowników rodzaju niemęskoosobowego.

(Gramatiskajā daļā mēs iemācīsimies nominatīvā daudzskaitļu nekatras dzimtas lietvārdu galotnes.)


Last modified: Tuesday, 24 October 2017, 11:04 AM