Wstęp (Ievads)


W lekcji trzynastej nauczymy się podstawowych zwrotów stosowanych w restauracjach oraz nauczymy się nazw wielu  rodzajów potraw, napojów. Dodatkowo poznamy pewien bardzo popularny zwrot "chciałbym". 

(Trīspadsmitajā lekcijā  iemācīsimies izmantot galvenās frāzes restorānos un uzzināsim daudzus ēdienu veidus un dzērienu nosaukumus. Turklāt mēs iemācīsimies ļoti populāru frāzi "es gribētu".)

Gramatyka: mianownik i biernik liczby pojedynczej, czasownik „zamawiać”, „płacić”.

(Gramatika:  darbības vārda nominatīvs un vienskaitļa akuzatīvs "pasūtīt", "maksāt".)

Komunikacja: Chciałbym zamówić…, Czy mogłabym prosić kartę dań?

(Saziņa: Es gribu pasūtīt....Vai varu palūgt ēdienkarti?)


Last modified: Tuesday, 24 October 2017, 2:49 PM