Wstęp (Ievads)

Jak się uczyć?

(Kā mācīties?)

 

  • Lekcję rozpocznij od wysłuchania dialogów, zapoznaj się z nowym słownictwem związanym z zainteresowaniami, sposobami spędzania wolnego oraz sportem.

  • (Lekciju sāciet, klausoties dialogus, izpētot jaunu vārdu krājumu, kas saistīti ar jūsu interesēm, brīvā laika pavadīšanas veidiem un sportu.)

  • W części gramatycznej zwróć uwagę na  bezokoliczniki (formy nieosobowe czasownika zwykle zakończona na „ś”, „ć”, ść”, „c” – podane nad obrazkiem) i na formy osobowe, szczególnie na końcówki 1 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, a także na połączenia „chodzić na”- „chodzić do”-, „grać w”- „grać na”,  końcówki biernika rzeczowników rodzaju żeńskiego i męskiego w liczbie pojedynczej.

  • (Grāmatikas daļā pievērsiet uzmanību infinitīva (darbības vārda nenoteiksmes (bezpersoniskai) formai, kas parasti beidzas ar „ś”, „ć”, ść”, „c” - attēla augšpusē) un personīgām formām, īpaši galotnēm 1 personas tagadnes laika vienskaitlim, kā arī savienojumiem "iet uz" - "iet uz" - "spēlēt" - "spēlēt", sieviešu un vīriešu dzimtas lietvārdu galotnēm akuzatīva vienskaitlī.)

  • Wykonaj ćwiczenia.

  • (Veic vingrinājumus.)


Last modified: Wednesday, 25 October 2017, 1:34 PM