Wstęp (Ievads)

W lekcji tej zdobędziesz informacje o Polsce oraz poznasz atrakcje turystyczne naszego kraju. Poznasz słownictwo związane z turystyką, przydatne zwroty używane na dworcu klejowym. W części gramatycznej  pojawią się przyimki statyczne i dynamiczne.

Lekcję rozpocznij od wysłuchania krótkiego tekstu o Polsce oraz dialogu, zwróć uwagę na nowe słownictwo, zapoznaj się z atrakcjami turystycznymi Polski. W części gramatycznej zapoznaj się z przyimkami statycznymi i dynamicznymi.

(Šajā lekcijā jūs saņemsiet informāciju par Poliju un uzzināsiet par mūsu valsts tūrisma objektiem. Jūs uzzināsiet vārdus, kas saistīti ar tūrismu, noderīgas frāzes, ko izmanto dzelzceļa stacijā. Gramatikas sadaļā būs statiski un dinamiski prievārdi.

                          

Lekcija sākas ar īsu tekstu klausīšanos par Poliju un dialogu, pievērsiet uzmanību jaunajiem vārdiem, jūs iepazīsieties ar Polijas tūrisma objektiem. Gramatikas daļā iepazīsieties ar statiskiem un dinamiskiem prievārdiem.)

Last modified: Tuesday, 14 November 2017, 1:42 PM