Dwujęzyczność, wielojęzyczność

Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem.

Słowa te wypowiedział Johann Wolfgang Goethe. Na Zaolziu prawie każdy potrafi wypowiadać się poprawnie po czesku, wielu płynnie korzysta z gwary śląskiej, podobnie również z języka polskiego. Są tutaj również osoby, które oprócz wymienionych języków, korzystają często z innych języków. Gdyby więc w spisach ludności korzystać z aforyzmu umieszczonego na początku rozdziału, doszłoby pewnie do przeludnienia tego skrawka Ziemi Cieszyńskiej.

Języki używane wymiennie wpływają na siebie. Taki wpływ powoduje występowanie błędów w języku

Błędy wynikające z dwujęzyczności mogą pojawiać w każdej warstwie języka: od fonetyki (w wymowie głosek) poprzez odmianę wyrazów, słowotwórstwo, leksykę po składnię.

W poszczególnych arkuszach poniżej postaramy się przedstawić najczęściej spotykane błędy spowodowane dwujęzycznością użytkownika.

Last modified: Sunday, 25 March 2018, 7:47 AM