ABC Przedsiębiorczości

ABC Przedsiębiorczości to kurs, który prowadzi Uczestników przez podstawowe etapy tworzenia organizacji o charakterze gospodarczym w zakresie produkcji, handlu czy świadczenia usług.
Przedstawione na prezentacjach i w materiałach dodatkowe zagadnienia są następnie rozwijane i praktycznie stosowane przez samych Uczestników w ramach pracy samodzielnej.
Celem poznawczym kursu jest zapoznanie Uczestników z etapami tworzenia niezależnych podmiotów gospodarczych- własnej firmy. Celem praktycznym kursu jest ukazanie aktualnych warunków inicjowania działalności gospodarczej, form i sposobów organizowania przedsiębiorstw, a także pobudzenie „ducha przedsiębiorczość" wśród Uczestników kursu.
Jeśli czujesz, że jesteś stworzony, by być przedsiębiorczy i zarządzać własną firmą - daj się poprowadzić i rozwiń skrzydła. Jeśli myślisz, że nie -odrzuć tę myśl choć na chwilę.
Podejmij wyzwanie i sprawdź się! Może bowiem się okazać, że masz talent do interesów, ale jeszcze o tym nie wiesz.

Last modified: Wednesday, 20 June 2018, 12:26 PM