Wzór umowy spółki cywilnej

Kliknij na link 03_wzór_umowa-spolki-cywilnej.pdf, by wyświetlić plik.