Materiały pokonferencyjne z wystąpień na Międzynarodowej Konferencji Upowszechniającej 14-15.11.2018