Rutkowska o języku polskim na Litwie: Kiedyś kumpiak, dzisiaj seniūnija

Dzisiaj mamy najnowszą warstwę lituanizmów, które dotyczą życia społecznego, czyli np. nazwy urzędów, środków płatniczych itd. Bo jeżeli kiedyś środkiem płatniczym był ,,kumpiak'' czy ,,polcy słoniny'', to dzisiaj idziemy do ,,seniūniji'', żeby wypełnić ,,raštas'', zapłacić ,,mokeščiai'' – w rozmowie z zw.lt mówi doc. dr Krystyna Rutkowska z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, która od początku lat 90-tych bada gwary polskie na Litwie.